Hoge Raad, procesrecht. Faillissement. Toepassing art. 69 Rv. Geslaagd hoger beroep tegen verbetering datum beschikking rechtbank (art. 31 Rv). Ontvankelijkheid cassatieberoep.

Lees meer op rechtspraak.nl…