Vernietiging faillissement voor risico van aanvrager?

Op 11 december 2020 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen met betrekking tot de aansprakelijkheid van de aanvrager van een faillissement. De vraag die hierin centraal staat, is of de aanvrager van een faillissement aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade die de schuldenaar lijdt ten gevolge van een vernietigd faillissementsvonnis.

Lees meer op boelszanders.nl…