Welkom bij Evidentium

Wanneer u geconfronteerd wordt met fraude of een andere onrechtmatige daad waarbij ICT een rol heeft gespeeld dan kunnen wij u helpen. Wij achterhalen data en toedracht zodat u verder kunt. Ons werk begint echter met meedenken waardoor u er niet alleen voor staat.