Curatoren in de wolken: over de afgifte van administratie in de cloud

De curator moet de beschikking hebben over alle (online) administratie die aanwezig is, was en behoorde te zijn op het tijdstip van het faillissement. Bij het verzamelen van de administratie stuit de curator echter met enige regelmaat op flinke weerstand, bijvoorbeeld als hij de administratie opvraagt bij derden.

Toch zijn derden in veel gevallen verplicht om de administratie ter beschikking te stellen, óók als deze zich online (in the cloud) bevindt. De uitspraak van de voorzieningenrechtbank Amsterdam bevestigt dit eens te meer en brengt de curatoren in de wolken.

Meer weten? Lees dit blog op de website van Boels Zanders Advocaten https://www.boelszanders.nl/curatoren-in-de-wolken/