FORENSISCHE ICT

ICT, Informatie- en Communicatietechnologie is een zegening. Zonder ICT hebben bedrijven in Nederland geen bestaansrecht. Het gemak om zaken te doen kent echter ook een keerzijde.
Fraude en bedrijfsspionage zijn ernstige bedreigingen voor de winstgevendheid en continuïteit van uw bedrijf. Uw klantinformatie, offertes en andere bedrijfsgevoelige informatie kunnen nagenoeg onmerkbaar uw bedrijf op een ongeoorloofde manier verlaten.

 

Soms erger dan de economische schade is het geschonden vertouwen en de negatieve energie die u in zo’n zaak moet steken. Om de situatie te herstellen wordt afscheid genomen van de verantwoordelijke werknemers vaak met een vergoedingsregeling omdat hard bewijs ontbreekt.  U voelt zich twee keer gepakt.

 

Van bijna alle handelingen van en met computers kunnen gegevens zijn vastgelegd. Deze vastlegging is te gebruiken om de waarheid aan het licht te brengen. Ook als kwaadwillenden  bewust proberen hun handelingen te verdoezelen zijn vaak nog sporen te vinden. Wij sporen verborgen bestanden op, we herstellen gewiste gegevens en halen verwijderde email terug.
Een belangrijk middel hierbij is media analyse. Media analyse is het ontdekken en analyseren van sporen in elektronisch opgeslagen gegevens op PC’s, laptops, netwerken, GSM’s, smartphones en zelfs navigatieapparatuur.

 

Evidentium biedt een unieke combinatie van bedrijfskundige kennis, ICT-kennis  en onderzoekstechnieken. Wij zijn in staat gegevens boven water te krijgen, accuraat te interpreteren en snel tot de kern van de zaak te komen. Wat is er gebeurd en wie is verantwoordelijk? Snelheid van handelen is belangrijk om schade te beperken en om de kosten in de hand te houden. Uiteraard gaat deze snelheid niet ten koste van zorgvuldigheid voor u, uw zaak en uw medewerkers.

Het werkveld van digitale recherche is breed. Wij werken daarom samen met diverse specialisten om het volledige spectrum van ICT af te dekken. Als er particuliere onderzoekers worden ingeschakeld zijn deze allemaal gediplomeerd en worden vooraf gescreend.

 

Elke opdracht start met het bepalen van een duidelijke onderzoeksopdracht. Daarna start het veilig stellen, verzamelen en analyseren. Wij houden u op de hoogte door goede communicatie, u heeft te maken met een vast contactpersoon. Wij zorgen voor tussentijdse rapportage en verslaglegging. Het verslag is te gebruiken als bewijslast in gerechtelijke procedures. Om betrouwbare bewijslast te kunnen leveren wordt gewerkt volgens vaste procedures welke leiden tot reproduceerbare resultaten.