Bewijsbeslag: geen last van beslagen kopieën die in de kluis liggen bij de deurwaarder

Bewijsbeslag gelegd. Inzage hierin wordt geweigerd op grond van artikel 843a Rv, omdat er geen sprake is van ‘bepaalde bescheiden’, de vertrouwelijkheid en artikel 21 Rv is geschonden.

Lees meer op boek9.nl…