CRISIS DWINGT RECHTER TOT NIEUWE AANPAK BANKROET

Hoewel een wettelijke basis ontbreekt, zijn rechtbanken begonnen met het aanwijzen van stille bewindvoerders bij bedrijven die op het punt staan failliet te gaan.

Lees meer op FD