Curator verlangt inzage in vertrouwelijk controledossier accountant!

In faillissementen vragen curatoren geregeld inzage in het controledossier van een accountant. De reden daarvoor is over het algemeen dat er twijfels zijn over de (juistheid van de) jaarrekening en/of de kwaliteit van de werkzaamheden van de accountant.

Lees meer op boelszanders.nl…