Faillissementsrecht: Rente over als boedelschuld verschuldigde huurprijs is ook boedelschuld (artikel van Marene van den Berg en Rutger Fabritius)

Vanaf de dag van surseance van betaling of een faillissement is de huurprijs een boedelschuld. Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat wettelijke of contractuele vertragingsrente over de als boedelschuld verschuldigde huurprijs ook als boedelschuld moet worden aangemerkt.

Lees meer op dirkzwager.nl…