Geen ontbinding voor ‘tweetende’ ambtenaar

Vrijheid van meningsuiting is een grondrecht dat een ieder van ons heeft, zo ook de ambtenaar. De ambtenaar moet zich op grond van artikel 10 Ambtenarenwet (hierna: AW) echter wel onthouden van uitlatingen die aan zijn functioneren of het goed functioneren van de openbare dienst in de weg staan; de zogenaamde functioneringsnorm.

Lees meer op holla.nl…