In ernstige mate niet voldoen aan inlichtingenplicht richting curator is voldoende grond voor opleggen civielrechtelijk bestuursverbod

De rechtbank heeft geoordeeld dat het niet voldoen aan de inlichtingenplicht richting een curator ex. art. 105 Fw kan leiden tot de oplegging van het civielrechtelijk bestuursverbod. Het niet voldoen aan de inlichtingenplicht kan worden aangemerkt als het in ernstige mate tekortschieten in de nakoming van een informatie- of medewerkingsverplichting, zoals art. 106a lid 1 sub c Fw vereist.

Lees meer op faillissements-fraude.nl…